fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2023. december 14. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2023. december 14-én (csütörtök) 8,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. december 15-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítása1. melléklet – 2. melléklet

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak folytatása a 2024. évben

3. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

4. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló rendelet

5. számú előterjesztés

Sportlétesítmény használattal és sporttámogatással kapcsolatos döntések

6. számú előterjesztés

Az önkormányzat által nyújtott egyes kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

7. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2024. évi munkaterveMelléklet (munkaterv)

8. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési terveMelléklet (belső ellenőrzési terv)

9. számú előterjesztés

A 2024. évi városi rendezvénynaptárMelléklet (rendezvénynaptár)

11. számú előterjesztés

Beszámoló a városi főépítészi feladatok ellátásáról, tájékoztató a településfejlesztési dokumentumok alkalmazásáról, a településrendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv, illetve a településképi rendelet érvényesüléséről

12. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárásban egyeztetett, kerékpárút-fejlesztéssel összefüggő módosításához kapcsolódóan a véleményezési szakasz lezárása

Új napirendi pontok:

Zárt ülés:

13. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi döntések

14. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Pályázatokkal kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Dombóvár Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének felülvizsgálata1. melléklet (FVS) – 2. melléklet (FVS finanszírozási terv) – 3. melléklet (TVP)