fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2022. január 31.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. január 31-én (hétfő)

9,00 órai kezdettel
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A 2022. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása1. melléklet (Felhívás) – 2. melléklet (Adatlap)

2. számú előterjesztés     

A 2022. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása1. melléklet (Felhívás) – 2. melléklet (Adatlap)

3. számú előterjesztés 

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2021. évi tevékenységéről, a Bizottság új működési szabályzatának elfogadása1. melléklet (Új szabályzat) – 2. melléklet (Beszámoló)

4. számú előterjesztés 

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

5. számú előterjesztés       

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

6. számú előterjesztés  

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításaMellékletekFüggelék

7. számú előterjesztés     

A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (Véleményezés)

8. számú előterjesztés      

A 2022. évi városi rendezvénynaptárMelléklet

9. számú előterjesztés       

Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer működéséről, a rendszer műszaki fejlesztése

10. számú előterjesztés      

A dombóvári szennyvíztelep mellett található közös tulajdonú ingatlan kapcsán vételi ajánlat megtétele a társtulajdonosok részére

11. számú előterjesztés     

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi támogatásáraMelléklet (Árajánlat)

12. számú előterjesztés      

Dombóvár város településrendezési eszközei 2021. évben kezdeményezett módosításának kiegészítése

13. számú előterjesztés    

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2022. évi cafetéria-keretének meghatározása

14. számú előterjesztés      

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2022. évi cafetéria-keretének meghatározása

15. számú előterjesztés   

A közszolgálatban állók számára a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2022. évi keretösszegének meghatározása

16. számú előterjesztés

A polgármester 2022. évi szabadságolási terve

Képviselői interpellációk