fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. március 27. képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. március 27. (szerda)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésérőlMelléklet

2. számú előterjesztés

Beszámoló a gyermekétkeztetési, illetve ételelőállítási és konyhaüzemeltetési feladatok ellátásáról1. melléklet (Eatrend Kft. beszámolója) – 2. melléklet (létszám adatok) – 3. melléklet (adagszám)

3. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetés, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata1. melléklet (Bölcsőde önköltségszámítás) – 2. melléklet (DESZI önköltségszámítás) – 3. melléklet – (DESZI térítési díj javaslat) – 4. melléklet (az Eatrend Kft. kérelme)

4. számú előterjesztés

Az Erzsébet utcai közösségi ház működtetésében való együttműködés

5. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvári Vízmű Kft. „v.a.” számviteli beszámolója

6. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

7. számú előterjesztés

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

9. számú előterjesztés

A 2024. évi önkormányzati sportösztöndíjasok kiválasztása

Új napirendi pont:

10. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Támogatási kérelem benyújtása a „Fenntartható városfejlesztés” című TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú pályázati felhívásra, valamint a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálata  – 1. melléklet (TVP) – 2. melléklet (FVS) – 3. melléklet (FVS finanszírozási melléklete)