fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2021. szeptember 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2021. szeptember 29-én (szerda) 15,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének tűzvédelmi helyzetérőlBeszámolóFényképmelléklet

2. számú előterjesztés

A víziközmű szolgáltatás 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervei1. melléklet2. melléklet

3. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a „Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című pályázatra

4. számú előterjesztés

Beszámoló a víziközmű szolgáltatások és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásárólBeszámoló

5. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

6. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításaMellékletek

7. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

9. számú előterjesztés

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása

10. számú előterjesztés

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

11. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközeinek 2021. évben kezdeményezett módosításához kapcsolódóan az állami főépítészi és a tárgyalásos egyeztetési eljárásokban a környezeti értékelés mellőzése1. melléklet2. melléklet

12. számú előterjesztés

Önkormányzati bérlakások felújításával kapcsolatos döntések

13. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításával és értékesítésével kapcsolatos döntések

14. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához