fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2022. november 29. humán bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

A Humán Bizottság ülését 2022. november 29-én (kedd) 14,30 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2022. november 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Dombóvár klímastratégiájaMelléklet

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintő döntések, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításaMelléklet

6. számú előterjesztés

Javaslat önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

9. számú előterjesztés

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési és konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtásával összefüggő díjak felülvizsgálata

11. számú előterjesztés

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálataMelléklet

13. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

14. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről

15. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2021. évi környezeti állapotáról

 A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

A Tinódi Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatások díjainak felülvizsgálata1. melléklet (költségkalkuláció) – 2. melléklet (terembérleti díjak) – 3. melléklet (plakátkihelyezési díjszabás) – 4. melléklet (használati szabályzat)

Hu/2. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda dokumentumainak felülvizsgálata, az intézmény 2022/2023. nevelési évre szóló munkaterve1. melléklet (munkterv) – 2. melléklet (szmsz) – 3. melléklet (házirend) – 4. melléklet (honvédelmi intézkedési terv)

Zárt ülés:

Hu/3. számú előterjesztés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása