fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2022. február 14.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. február 14-én (hétfő)

9,00 órai kezdettel
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

A Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum engedélyezés előtt álló terveinek bemutatásaMelléklet1 (helyszínrajz) – Melléklet2 (földszinti alaprajz) – Melléklet3 (emeleti alaprajz) – Melléklet4 (keleti homlokzat) – Melléklet5 (nyugati homlokzat) – Melléklet6 (déli homlokzat) – Melléklet7 (északi homlokzat) – Melléklet8 (látványterv)

2. számú előterjesztés     

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról, az önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről, a közfeladatok ellátásának 2022. évi ellentételezéseMelléklet1 (közhasznúsági beszámoló) – Melléklet2 (temetőüzemeltetési beszámoló)

3. számú előterjesztés 

Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéseA rendelettervezet mellékletei

4. számú előterjesztés 

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

5. számú előterjesztés       

A településrendezési eszközök 2022. évben kezdeményezett, tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításával összefüggésben a partnerségi egyeztetési szakasz lezárásaVéleményezési dokumentáció

(A partnerségi egyeztetési-véleményezési szakasz 2022. február 12-én zárult, az előterjesztés közzétételére az ülés előtti napon került sor!)

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

6. számú előterjesztés  

A Tolna Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

7. számú előterjesztés     

A 2022. évi helyi elismerések adományozása

Új napirendi pont: (nyilvános ülés)

8. számú előterjesztés     

Civil szervezetek számára önkormányzati ingatlan térítésmentes használatát biztosító szerződések időtartamának meghosszabbítása