fbpx

Városunk Dombóvár

2020. szeptember 30.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. szeptember 30-án (szerda)

9,00 órai kezdettel
a Német Közösségi Házban
(Dombóvár, Bezerédj utca 14.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének tűzvédelmi helyzetérőlMelléklet (beszámoló)

2. számú előterjesztés

Együttműködési megállapodás a Makovecz AlapítvánnyalMelléklet (támogató nyilatkozat)Melléklet (terv1)Melléklet (terv2)Melléklet (terv3)

3. számú előterjesztés

A DRV Zrt. 2019. évi beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásárólMelléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés

A víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveiMelléklet (gördülő fejlesztési tervek)

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2020. I. félévi munkájárólMelléklet (beszámoló)

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozási kezdeményezések a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellátási területének járási szintű kiterjesztése érdekében

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Vízmű Kft. 2019. évi beszámolója, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2019. évi elfogadott beszámolójának módosítása, pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

Dombóvári Vízmű Kft.: 2019. évi beszámoló2019. évi beszámoló kiegészítő mellékleteFEB határozat

Tinódi Ház Nonprofit Kft.: 2019. évi beszámoló2020. évi üzleti tervFEB határozat

8. számú előterjesztés

A közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési feladatok ellátása 2020. október 1-jétőlMelléklet (kiegészítés)

9. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (kiegészítés)

10. számú előterjesztés

A Dombóváron működő kulturális intézmények integrált formában való működtetésére irányuló vizsgálat eredményeMelléklet (szakmai vélemény)

11. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításaA rendeletmódósítás melléklete

12. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról, valamint a sportról szóló önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés

A folyamatban lévő infrastrukturális városrehabilitációs projektekhez kapcsolódó döntésekMelléklet (módosított közbeszerzési terv)

16. számú előterjesztés

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának kezdeményezése a kulcsprojekt tekintetében

17. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

18. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

19. számú előterjesztés

A 2020. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosítása egyes civil, illetve sportszervezetek tekintetében

20. számú előterjesztés

Tájékoztatás a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos vizsgálatról

21. számú előterjesztés

A Gyár utca-Kölcsey utca-Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található közterület elnevezéseMelléklet (kérelem)

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

22. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Gimnázium előtti parkoló építés – I. ütem” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat