fbpx

Városunk Dombóvár

2020. szeptember 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2020. szeptember 25-én (péntek) 9,00 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének tűzvédelmi helyzetérőlMelléklet (beszámoló)

2. számú előterjesztés

Együttműködési megállapodás a Makovecz AlapítvánnyalMelléklet (támogató nyilatkozat)Melléklet (terv1)Melléklet (terv2)Melléklet (terv3)

3. számú előterjesztés

A DRV Zrt. 2019. évi beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásárólMelléklet (beszámoló)

4. számú előterjesztés

A víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveiMelléklet (gördülő fejlesztési tervek)

6. számú előterjesztés

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozási kezdeményezések a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellátási területének járási szintű kiterjesztése érdekében

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Vízmű Kft. 2019. évi beszámolója, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2019. évi elfogadott beszámolójának módosítása, pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

Dombóvári Vízmű Kft.: 2019. évi beszámoló2019. évi beszámoló kiegészítő mellékleteFEB határozat

Tinódi Ház Nonprofit Kft.: 2019. évi beszámoló2020. évi üzleti tervFEB határozat

8. számú előterjesztés

A közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési feladatok ellátása 2020. október 1-jétől – Melléklet (kiegészítés)

9. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (kiegészítés)

10. számú előterjesztés

A Dombóváron működő kulturális intézmények integrált formában való működtetésére irányuló vizsgálat eredményeMelléklet (szakmai vélemény)

11. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításaA rendeletmódosítás melléklete

12. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról, valamint a sportról szóló önkormányzati rendelet módosítása

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos döntések

15. számú előterjesztés

A folyamatban lévő infrastrukturális városrehabilitációs projektekhez kapcsolódó döntésekMelléklet (módosított közbeszerzési terv)

16. számú előterjesztés

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának kezdeményezése a kulcsprojekt tekintetében

17. számú előterjesztés

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

18. számú előterjesztés

Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

20. számú előterjesztés

Tájékoztatás a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos vizsgálatról

21. számú előterjesztés

A Gyár utca-Kölcsey utca-Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található közterület elnevezéseMelléklet (kérelem)

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat