fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2021. december 16.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2021. december 16-án (csütörtök) 8,30 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2021. december 17-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A DOMBÓVÁRHŐ Kft. 2021. évi fejlesztési terveMelléklet (Fejlesztési terv)

2. számú előterjesztés

A Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítása1. számú melléklet2. számú melléklet3. számú melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2022. évben

4. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben Kiegészítés (Polgármester illetményének és költségtérítésének változása)

5. számú előterjesztés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglakoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló rendelet

7. számú előterjesztés

Vagyonhasználat lehetővé tétele dombóvári oktatási intézmény egyházi fenntartásba vételének kezdeményezéséhez kapcsolódóan

8. számú előterjesztés

Keserü Ilona Színforgó című alkotása restaurálásának támogatása

9. számú előterjesztés

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

10. számú előterjesztés

Sportlétesítmény használattal és sporttámogatással kapcsolatos döntések

11. számú előterjesztés

Dombóvár településrendezési eszközei 2021. évben kezdeményezett, tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadása1. számú melléklet2. számú melléklet

12. számú előterjesztés

Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának kezdeményezése

13. számú előterjesztés

A kakasdombi infrastrukturális városrehabilitációs projektben vállalt önrész összegének módosítása

14. számú előterjesztés

A Kapos-hegyháti Natúrparkot bemutató turisztikai térkép köznevelési célokra való felhasználása

15. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről

16. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2022. évi munkaterveMelléklet (Munkaterv)

17. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve

18. számú előterjesztés

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása – Egészségvédelmi támogatás (Koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző támogatás) létrehozása

19. számú előterjesztés    

Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltása

20. számú előterjesztés    

Dombóvár tervezett projektlistája a 2021-2027-es időszakra

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A dombóvári 0302/6 hrsz. alatt felvett önkormányzati tulajdonú szántó hasznosítása

Új napirendi pontok:

21. számú előterjesztés  

A „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerő összegének módosítása

22. számú előterjesztés

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerő összegének módosítása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés (zárt ülés):

PG/2. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer tervezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről