fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2023. május 25. pénzügyi és gazdasági bizottsági ülés

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 2023. május 25-én (csütörtök) 15,00 órakor tartja a Városháza Ujváry Termében.

Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. május 26-i ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

1. számú előterjesztés

A dombóvári egészségügyi alapellátást érintő döntésekMelléklet

4. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022. évi beszámolója és 2023. évi üzleti terveTinódi Ház Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójaTinódi Ház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terveDombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójaDombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve Dombó-Land Kft. 2022. évi beszámolójaDombó-Land üzleti tervDombó-Land Kft. FEB határozata

7. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet

8. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

9. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletRendelettervezet mellékleteiIntézményi beszámolókVezetői nyilatkozatok

10. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

PG/1. számú előterjesztés

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújításának támogatására irányuló 2023. évi pályázatok elbírálása1. pályázat2- pályázat3. pályázat4. pályázat5. pályázat6. pályázat7. pályázat