fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. január 31. képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. január 31. (szerda)

9,00 órai kezdettel

a Városháza Ujváry Termében

(Szabadság u. 18.)

tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

1. számú előterjesztés

Árnyas utcai társasházat érintő káresemény megszüntetésével összefüggő intézkedések

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2023. évi munkájárólMelléklet (beszámoló)

3. számú előterjesztés

A 2024. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása1. Melléklet (pályázati felhívás) – 2. Melléklet (pályázati adatlap)

4. számú előterjesztés

Dombóvár város településrendezési eszközeinek kerékpárút-fejlesztéssel összefüggő módosításaMelléklet

5. számú előterjesztés

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. számú előterjesztés

Dombóvár településfejlesztési tervének Integrált Településfejlesztési Stratégiaként történő elkészíttetéseMelléklet

7. számú előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

8. számú előterjesztés

Beszámoló a közterületi térfigyelő kamerarendszer 2023. évi működéséről, a megfigyelt területek felülvizsgálata és bővítéseMelléklet

9. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Termelői Piac 2023. évi működéséről

10. számú előterjesztés

A 2024. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása1. Melléklet (pályázati felhívás) – 2. Melléklet (pályázati adatlap)

11. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (az önkormányzati rendelethez)

12. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

13. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

14. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 2024. évi cafetéria-keretének meghatározása

15. számú előterjesztés

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2024. évi cafetéria-keretének meghatározása

16. számú előterjesztés

A polgármester 2024. évi szabadságolási terve

Képviselői interpellációk

Új napirendi pont:

Zárt ülés:

17. számú előterjesztés

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi döntések